Transition Town Zaltbommel

 

Transition Town?

Onze wereld draait op olie. We zijn heel snel, zeer afhankelijk geworden van de aanvoer van enorme hoeveelheden olie.
En we zijn er niet op voorbereid als die aanvoer stokt. Het draait om Klimaatverandering en Piekolie *
Piekolie (Peakoil) gaat over het einde van de overvloed aan goedkope olie.

Het zal niet langer economisch haalbaar zijn om olie te gebruiken zoals we dat nu doen.
Dat heeft hele grote gevolgen voor de geïndustrialiseerde samenlevingen en het kan allemaal wel eens snel gaan gebeuren.

We moeten op zoek naar een samenleving, die veel minder energie en grondstoffen gebruikt dan op dit moment gebeurt.
Zo’n gemeenschap kan, als dit goed wordt gepland en uitgedacht, veel veerkrachtiger zijn, veel meer een gevoel geven van overvloed en prettiger zijn om in te leven dan nu het geval is.
Een gemeenschap die zelfvoorzienend is in zoveel mogelijk van zijn dagelijkse behoeften zal veel beter zijn voorbereid dan gemeenschappen met hun volledige afhankelijkheid van sterk op de wereldeconomie leunende systemen voor voedsel, energie, transport, gezondheid en huisvesting.

Transition = overgaan / geleidelijk veranderen
Het Transition Town concept werd voor het eerst toegepast in het plaatsje Totnes in het Engelse graafschap Devon. Het begon eind  2005. In Ierland en Engeland zijn al vele tientallen succesvolle Transition Towns. België en Nederland volgen in rap tempo.

*Piekolie:  www.transitiontowns.nl/waarom-transitie/peak-oil

Transition Town Zaltbommel:  www.facebook.com/ttzaltbommel

Transition Town Zaltbommel?

Op Internet kom je diverse oudere artikelen tegen die verwijzen naar onze eerste activiteiten.

Transition Town is in Zaltbommel actief vanaf 2009. Er was een presentatie in de Kloostertuin eind januari 2010 en op 31 mei van datzelfde jaar in het Gemeentehuis een Transition Town Café met een film en discussie over de verdere plannen. Op 5 mei 2010 een artikel in weekkrant “Het Kontakt”. Er waren plannen voor de aanleg van een Permatuin in Zaltbommel en er werden adviezen gegeven voor de aanleg van een Park en voor een educatieve tuin bij de Bredeschool de Walsprong. Ook zijn in die tijd al 2 folders uitgegeven. Sinds 2013 verschijnen er ook artikelen op onze Facebook pagina.

Het is even stil geweest maar in september 2014, lanceerde Transition Town Zaltbommel zijn nieuwe website. 

De huidige 3 leden van Transition Town Zaltbommel komen een keer per maand bij elkaar en proberen de afdeling Zaltbommel verder op de kaart te zetten. U hoort meer!

In Zaltbommel en omgeving zijn al activiteiten en initiatieven die het Transition Town idee ondersteunen.
Met onderstaande lijst willen wij aandacht vestigen op degene die al voorlopen op weg naar een nieuwe lokale samenleving. Laat je inspireren en maak gebruik van hun diensten en ideeën.
Hopelijk zijn het de eerste stappen op weg naar een echt Transition Town Zaltbommel. De kracht van een lokale gemeenschap.
Heb je aanvullingen of verbeteringen voor de lijst, dan horen we dat graag.

 Als we nu allemaal zoveel mogelijk lokaal gaan kopen, zitten we meteen al een eind in de goeie richting.

Overzicht T-Town vriendelijke activiteiten en initiatieven in Zaltbommel en omgeving 2018.

⇓ Klik hier voor het overzicht ⇓

DE LIJST van T-Town vriendelijke activiteiten in ZB / versie_26 juni 2018 PDF

 

 

⇓  Hieronder nog meer algemene informatie vanuit Transition Town Nederland ⇓

 

Wij zijn de Nederlandse Transitiebeweging! En als het aan ons ligt is dit de toekomst van Nederland:

1. Samen lekker, lokaal eten
2. Onze eigen groene energie opwekken
3. Energie neutraal bouwen en wonen is de nieuwe standaard
4. Onderwijs sluit aan bij het individu en deze veranderlijke tijd
5. Versterken van de lokale economie
6. Ruimte voor samenkomen en creativiteit
7. Echte aandacht voor elkaar en jezelf

Doe je ook mee?!

 

 <000000000000000000>

 

Transition Towns

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!

Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert.

Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.

De Transition initiatieven hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Piekolie), de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En dat kan!

Wereldwijde basisbeweging

De Britse permacultuur-activist Rob Hopkins startte in 2005 in zijn woonplaats Totnes (Devon, Engeland) het eerste Transition-initiatief. Totnes groeide uit tot de eerste Transition Town in Engeland. Inmiddels zijn er in heel Groot-Brittannië al vele tientallen Transition Towns en hebben nog veel meer gemeenten de ambitie om een Transition Town te worden. Het model slaat zo breed aan, dat het nu uitwaaiert over de hele wereld. Er is inmiddels een veelkleurig wereldwijd Transition-network.

Rob Hopkins beschreef zijn ideeën en de ervaringen in het Transition Handbook, dat in 2008 uitkwam. Dit boek is voor velen een belangrijke informatie- en inspiratiebron.
In mei 2009 verscheen de integrale Nederlandse vertaling van dit handboek, aangevuld met een actuele analyse van de economische crisis in relatie tot piekolie en klimaatverandering. Ook zijn verslagen toegevoegd over de ontwikkelingen rond Transition Towns in Nederland en Vlaanderen. Het Handboek telt 276 pagina’s.

De belangrijkste informatie voor groepen die een Transition Town willen starten, is verzameld in een praktische handleiding (’primer’). Ook deze basishandleiding is beschikbaar in een Nederlandse vertaling; deze telt 100 pagina’s.

Aanpak met Hoofd, Hart en Handen

Het Hoofd verzamelt en verwerkt vooral feiten met betrekking tot Piekolie en klimaatverandering. Als je weet hoe de ontwikkelingen er voor staan en je tot het inzicht komt dat het allemaal anders moet, dan kun je werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in een veranderingsproces.

Voor het Hart is het cruciaal om van een positieve visie uit te gaan. Dat vereist dus ook inzicht in de psychologische processen van verandering. De grootste kracht voor het ‘hart’ is het ontwikkelen van het vertrouwen dat dingen zullen gaan lukken. Ook fantasie en het lef om idealen te koesteren zijn sterke stimulerende krachten. En natuurlijk: samenwerken met anderen vanuit een gevoel van verbondenheid.

Permacultuur logo voor WebsiteDe Handen zijn uiteraard het meest praktisch. Hier komt de theorie tot leven aan de hand van tal van actuele voorbeelden. Ook komen hier de principes van permacultuur aan bod.

Er zijn talloze mogelijkheden en redenen waarom steden en dorpen zich zouden willen ontwikkelen tot vitale lokale gemeenschappen. Ze verbouwen hun eigen voedsel en wekken zelf energie op. Huizen bouwen ze met materialen uit de omgeving. Ze gaan slim om met water en ze hebben vaak ook een eigen geldsysteem.

Natuurlijk zijn er aanvankelijk veel vragen en bedenkingen. Dit zijn de zeven meest voorkomende ‘maren’ (en hun weerleggingen).

Een Transition Town-initiatief komt tot stand volgens een twaalf stappen-plan. Voordat een initiatief zich een echte ‘Transition Town’ mag noemen, dient te worden voldaan aan aantal international gehanteerde criteria. Deze aanpak is inmiddels succesvol beproefd in vele tientallen steden en dorpen, aanvankelijk in Groot-Brittannië, maar inmiddels wereldwijd, en ook in Nederland!

Transition Towns Nederland

In september 2008 kwam een groep mensen bijeen om de mogelijkheden van Transition Towns in Nederland te verkennen. Hun enthousiasme was zo groot, dat ze besloten ermee aan de slag te gaan. En: het concept blijkt breed aan te slaan!

Inmiddels zijn er in Nederland al vele lokale initiatieven, verspreid over alle twaalf provincies. Overal in het land vinden film-, informatie- en verdiepingsbijeenkomsten plaats om meer mensen te betrekken bij lokale activiteiten. Vrijwel wekelijks melden zich nieuwe initiatiefnemers.

Iedereen die meer wil weten over het Transition Towns-model kan deelnemen aan een landelijke informatiedag, waarin de achtergronden en aanpak van het Transition Towns-concept worden uitgelegd.

Om lokale groepen een stevige basis te geven, startten in het voorjaar van 2009 de eerste Transition Trainingen. Ook hiervoor blijkt veel belangstelling.

Tot zo ver de introductie van Transition Towns Nederland. In het vertrouwen dat er nog veel meer mooie initiatieven van de grond zullen komen, en dat ook in Nederland een krachtige en veelkleurige Transition-beweging zijn weg zal gaan vinden.

Een idealistisch plan? Ja natuurlijk! Maar: ‘de idealisten van vandaag zijn de realisten van morgen’, aldus Jan Tinbergen (winnaar van de Nobelprijs voor de Economie in 1969).

Wilt u Transition Towns Nederland financieel steunen? > www.transitiontowns.nl/steun-de-transitie

Transition Towns Nederland is onderdeel van het Internationale Transition Network